Live Chat
Skip to main content

Pananatiling Ligtas mula sa Mapanganib na Enerhiya: Gamit ang Lockout Tagout na Pamamaraan

Kung nagtatrabaho ka sa pagmamanupaktura, gumagamit ka ng mahusay na makinarya araw-araw. Ang kagamitang ito ay mayroong mapanganib na enerhiya (elektrikal, na-pressurize na hangin, mekanikal, kemikal, at higit pa) na puwedeng makapinsala sa iyo. Panoorin ang maikling video na ito at matuto kung paano manatiling ligtas sa pamamagitan ng paggamit sa pamamaraang Lockout Tagout.