Live Chat
Skip to main content

Mga Madulas Pagkabangga, at Pagkahulog sa Lugar ng Trabaho

Bagama't mukhang hindi mapanganib ang mga ito, ang mga pagkadulas, pagkatisod, at pagkahulog ay ilan sa mga pinakakaraniwang sanhi ng pinsalang natatamo sa lugar ng trabaho. Panoorin ang video na ito para sa mga tip kung paano maiwasan ang pagkadulas, pagkatisod, at pagkahulog sa iyong lugar ng trabaho.