Live Chat
Skip to main content

Kaligtasan sa Paligid ng Mga Forklift, Sasakyan, Van at Trak

Sa mabibilis na trabaho sa pagmamanupaktura, posibleng nagtatrabaho ka nang malapit sa mga forklift, kotse, van, at truck. Dahil palagi kang kumikilos, dapat mong matutunan kung paano manatiling ligtas sa paligid ng mga sasakyang ito. Alamin kung paano sa maikling video na ito.