Live Chat
Skip to main content

Ligtas na Pagkarga at Pagdiskarga ng Mga Trailer

Kapag matataas ang demand sa trabaho, puwedeng maging napakaabalang lugar ang iyong lugar ng kargahan, na puno ng trapiko ng mga tao at forklift. Panoorin ang video na ito para marinig kung paano mapanatiling ligtas ang iyong cargo at katawan habang nagkakarga at nagdedeskarga ng mga trailer.