Live Chat
Skip to main content

Ligtas na Pagkakarga at Pagdedeskarga ng Mga Trailer

  A worker standing in the loading dock area with people, forklift, truck

Kapag mataas ang mga pangangailangan sa trabaho, maaaring maging abalang lugar ang iyong dock sa pagkakarga – na puno ng mga tao at gumagalaw na forklift.

Image of a worker and cargo in a blue highlighted shield

 Para panatilihing ligtas ang ating kargamento at ating mga katawan, may ilang bagay na magagawa natin kapag nagkakarga at nagbababa ng mga trailer.

Image of a worker using a forklift to load and unload a trailer

Bago maglagay o magtanggal ng mga bagay sa mga trailer, tanungin sa iyong sarili ang mga tanong sa kaligtasan na ito:

Image of lights above a trailer

1. Mayroon bang sapat na ilaw para makita ang loob at labas ng trailer?

Image of a worker driving a forklift inside the back of a truck   

2. Masusuportahan ba ng trailer ang bigat ng aking forklift?

Image of the back of a truck showing stacked boxes

3. Naiba ba ang posisyon ng mga materyal sa panahon ng transportasyon at naka-secure ba ang mga karga? 

 Image of a warehouse worker standing at back of truck showing truck bed

4. Nasa mabuting kondisyon ba ang truck bed?

Puddle of water on floor behind truck with do not operate a forklift or walk in water signs

5. Tuyo ba ang lugar para sa pagkakarga para maiwasan ang pagkadulas at pagkasadsad ng makinarya o mga tao?

Image of entrances

6. Nilimitahan ba ang bilang ng mga taong naglalakad sa lugar?

Image of a worker operating a forklift in loading dock area.

7. May malinaw na tanawin ba ng mga dock ang mga nagpapatakbo ng forklift? 

Image of a checklist, wheel chocks on trailer wheel, T-stand at the end of trailer

Kung makakasagot ka ng oo sa bawat isa sa mga ito, gawin ang sumusunod:

  • I-secure ang trailer at pigilan ang paggalaw sa pamamagitan ng paglalagay ng mga dock lock o wheel chock sa tamang puwesto

  • Maglagay ng T-stand sa dulo ng trailer para mapigilan ang pagtagilid nito, kung kinakailangan

A group of warehouse workers standing together

Kung mayroon kang anumang tanong o may nakita kang anumang bagay na hindi ligtas, makipag-usap sa iyong supervisor. Sa pananatiling alerto at may kamalayan, makakauwi ka nang ligtas sa katapusan ng araw. 

Puwede mo ring panoorin ang video na bersyon ng Ligtas na Pagkarga at Pagdiskarga ng Mga Trailer.