Live Chat
Skip to main content

Kaligtasan sa Paligid ng Mga Forklift, Kotse, Van, at Truck

A worker standing in the loading dock area with people, forklift, truck

Sa kapaligiran na mabilis ang takbo, maaaring mapansin mong may mga kasama kang forklift, sasakyan, van at trak sa iyong espasyo, na patuloy na gumagalaw sa paligid mo. Para manatiling ligtas, nangangahulugan itong kailangan mong maging handa.

Narito ang LIMANG paraan para manatiling ligtas kapag nagtatrabaho ka sa paligid ng mga sasakyan.

A safety worker standing in a lane and a forklift operator driving wrong way in a no red circle image

1. Manatili sa iyong linya: Gumamit lang ng mga lakaran na para sa tao lang at manatiling nasa labas ng mga zone para sa pagkakarga o bahagi kung saan umiikot ang mga sasakyan.

Image of a worker wearing a safety vest and hard hat

2. Magpakita: Magsuot ng mga vest at damit na madaling mapansin para makita ka ng mga nagmamaneho. 

3Image of a worker standing and keeping a distance from a driving forklift

3. Panatilihin ang iyong distansya sa mga forklift: Maaaring mahirap para sa mga nagmamaneho ng forklift na makita ang mga taong nakatayo. 

Image of a worker standing in front of a forklift in a no red circle.

4. Iwasan ang kanilang mga blindspot o bahaging hindi nila nakikita. Huwag kailanman tumayo sa:

  • Likod, tabi o 45 degree ng kaliwa o kanan ng kanilang sasakyan. 

Image of a worker standing in front of a forklift in a no red circle.

  • Harap ng mga forklift. Hindi madaling makita ng mga nagmamaneho ng forklift ang nasa harap ng kanilang mga makina at ang mga binubuhat nila. 

Image of a forklift turning

  • Malapit sa likod ng forklift. Kapag umiikot ang mga forklift, bumabaling sila mula sa likod, gaya ng buntot ng isda. 

Images of workers communicating with forklift driver

5. Makipag-usap sa mga nagmamaneho: Kung kailangan mong tumawid sa dadaanan ng sasakyan, gumamit ng mga senyas sa kamay, at tumingin sa mata ng nagmamaneho para malaman mong nakita ka niya. Kung hindi ka sigurado, hintayin na magbigay sila sa iyo ng senyas bago ka humakbang.

Image of a safety worker remaining cautious near forklift, car, van and truck

Pinakamahalaga sa lahat, palaging manatiling nag-iingat sa aumang oras na malapit ka sa mga forklift, sasakyan, van o trak.

A group of warehouse workers standing together

Kung mayroon kang anumang tanong o may nakita kang anumang bagay na hindi ligtas, makipag-usap sa iyong supervisor. Sa pananatiling alerto at may kamalayan, makakauwi ka nang ligtas sa katapusan ng araw. 

Puwede mo ring panoorin ang video na bersyon ng Kaligtasan sa Paligid ng Mga Forklift, Sasakyan, Van at Trak.