Live Chat
Skip to main content

Ligtas na Pagtratrabaho sa Mga Makina

Image of gears, conveyors, cogs, spindles and pulleys.

Mga gear, conveyor, cog, spindle, at pulley – puno ang lugar ng trabaho ng mga gumagalaw na bagay. 

Images showing workers on machines that can catch clothing, hair and crush body parts

Pwedeng makaipit ng damit, makahila ng buhok, o makadurog ng bahagi ng katawan ang bawat isa.

Image showing safeguaring devices

 Pero maaari mong protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng palaging paggamit ng mga device na pananggalang sa makina.

Image showing a moving machine guard

Ang mga device na pananggalang sa makina ay mga pisikal na device na hinihiwalay ang mga tao mula sa makinarya. Kailangan ng pananggalang kung natutugunan ng makina ang mga sumusunod na pamantayan:

  • GUMAGALAW ba ito?

  • NAA-ACCESS ba ito?

  • Mayroon bang mga KAHIHINATNAN kung dumikit sa manggagawa ang isang gumagalaw na bahagi?

No red circle images showing never to go around, under, through or over any guard

Huwag kailanman alisin o gawing hindi mabisa ang anumang pananggalang na device na inilagay sa makinarya at tandaan na huwag kailanman pumunta sa:

  • PALIGID 

  • ILALIM 

  • LOOB o

  • IBABAW ng anumang pananggalan 

Iba pang bagay na dapat tandaan kapag gumagamit ng mga makina:

Images showing tie, sleeve, hair, jewellery, lanyard and  head covering

Itali o isuksok ang anumang bagay na pwedeng maipit – mga tali, manggas, buhok, lanyard, o pantakip ng ulo, at tangalin alahas.

Image showing lock out tag out resources

Gamitin ang pamamaraan na LOCKOUT/TAGOUT kung kailangan mong abutin ang o pumasok sa loob ng isang makina. Tingnan ang video sa Lockout/Tagout sa ating YouTube channel para alamin ang higit pa.

A group of warehouse workers standing together

Kung mayroon kang anumang tanong o may nakita kang anumang bagay na hindi ligtas, makipag-usap sa iyong supervisor. Sa pananatiling alerto at may kamalayan, makakauwi ka nang ligtas sa katapusan ng araw. 

Puwede mo ring panoorin ang video na bersyon ng Ligtas na Pagtratrabaho sa Mga Makina.