Live Chat
Skip to main content

Mga Pagkadulas, Pagkatisod, at Pagkahulog sa Lugar ng Trabaho

Silhouette images of each person slipping, tripping and falling

Bagaman mukhang hindi mapanganib ang mga ito, ang mga pagkadulas, pagkapatid at pagkahulog sa lugar ng trabaho ang ilan sa mga pinakakaraniwang dahilan ng pinsala sa lugar ng trabaho. 

Narito ang ilang tip para manatiling ligtas.

Images of a person wearing safety gear and a safety work boot

Tiyaking nasa mabuting kondisyon ang iyong mga sapatos at naaangkop ito sa mga panganib na mayroon. Kasama rito ang mga bagay na gaya ng pagkakaroon ng magandang suwelas para sa malangis na kapaligiran o pagsusuot ng mga sapatos na para sa kaligtasan kapag kinakailangan. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong sapatos, tanungin ang supervisor mo.

Images of a tool kit and cleaning supplies

Panatilihing malinis ang iyong lugar ng trabaho. Ang mga sahig ay kailangang nakikita sa lahat ng oras, at dapat na walang natapon, maliliit na gamit, at kalat dito. 

Image of a wrinkled carpet, broken tile, slopped and uneven floors with a caution sign

Suriin ang kondisyon ng sahig – ang mga gusot na karpet, sirang tile at patagilid at hindi pantay na sahig ay madaling magdulot ng mga aksidente

Image of a clock and worker wearing safety gear

Magtrabaho nang kalmado at huwag magmadali – nangyayari ang marami sa mga pagkadulas, pagkapatid at pagkahulog kapag sinusubukan nating gawin ang mga bagay nang masyadong mabilis.

Image of a silhouette person walking up stairs

Gamitin ang mga hawakan kapag umaakyat o bumababa ka sa hagdan.

A person carrying boxes blocking their view ahead and a cart carrying boxes

Huwag magbuhat ng mga gamit na hinaharangan ang iyong daan. Isaalang-alang ang paggamit ng cart para sa malalaki o mahirap buhatin na gamit.

A safety worker wearing safety gear holding a tool kit.  Cell phone, clipboard and two people talking in no red circile images.

Magagawa lang ng mga tao na pangasiwaan ang mga bagay nang paisa-isa. Ituon ang iyong isip sa kasalukuyang gawain, at iwasan ang anumang makakagambala sa iyo– gaya ng paggamit ng iyong cell phone, pagsusulat o pakikipag-usap. 

Safety workers standing together

Kung mayroon kang anumang tanong o may nakita kang anumang bagay na hindi ligtas, makipag-usap sa iyong supervisor. Sa pananatiling alerto at may kamalayan, makakauwi ka nang ligtas sa katapusan ng araw. 

Puwede mo ring panoorin ang video na bersyon ng Mga Madulas Pagkabangga, at Pagkahulog sa Lugar ng Trabaho.