Live Chat
Skip to main content

การทำงานกับเครื่องจักรในฟาร์มอย่างปลอดภัย

An illustration of machine working on the farm.

เครื่องอัดฟาง เครื่องหว่าน เครื่องเก็บเกี่ยว ฟาร์มมีเครื่องจักรเต็มไปหมด และแต่ละเครื่องก็ทรงพลังและอาจเป็นอันตรายเมื่อใช้งานและเมื่อทำงานอยู่ใกล้ๆ

An illustrated silhouette of a worker wearing a cast.

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสาหัส คุณจะต้องตรวจสอบว่าเข้าใจวิธีการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย

Images of "Stop", "Think", "Act" on a blue background

ดังนั้น ก่อนที่คุณจะทำกิจกรรมใดๆ ในฟาร์ม ให้ใช้โมเดล หยุด คิด ทำ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย

Illustration of a person with question marks around their head symbolizing confusion. A second illustration on the left shows the worker asking their supervisor a question. "Stop" written on a on red circle sits in the top right corner.

ขั้นแรก STOP.  ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงาน ตรวจสอบว่าคุณเข้าใจงานอย่างถี่ถ้วน ถ้าไม่เช่นนั้น ให้พูดคุยกับหัวหน้างานของคุณเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เหมาะสมก่อนเริ่มทำงานใดๆ

Illustration of a person in a hospital bed. "Stop" written on a red circle sits in the top right corner.

ถามตัวเองว่า: จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีอะไรผิดพลาด? คุณคิดว่าสถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหน? คุณจะได้รับบาดเจ็บไหม?

Illustration of a calendar showing the passing of time. "Stop" written on a green circle sits in the top right corner.

คุณจะต้องหยุดพักจากการทำงานในฟาร์มหรือไม่? คุณจะสามารถทำงานได้อีกครั้งหรือไม่?

Illustration of a farm machine in a field. "Stop" written on a red circle sits in the top right corner.

มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณทำงานไหม คุณกำลังทำงานในพื้นที่ใหม่โดยใช้อุปกรณ์ใหม่หรือเปล่า

Silhouette of a person flexing with cartoon gears in his head. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

คุณมีความพร้อมที่จะทำงานทั้งทางร่างกายและจิตใจไหม

5 icons show a lanyard, a hooded sweater, ried back hair, and clothing and a head covering being tucked in to work safely. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

จากนั้น THINK. ก่อนที่จะทำงานกับเครื่องจักร ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

มัดผม สายของเสื้อมีฮูด สายเชือกนิรภัยก็ซ่อนเก็บไว้หรือผูกไว้ด้านหลัง และเสื้อผ้าหลวมปล่อยชายเสื้อก็ยัดเข้าไปในกางเกง และเสื้อผ้าควรแนบชิดกับร่างกาย

An illustration of a farm machine working. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

มีอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้คุณสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้และอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย

2 icons showing a lock and a still of a video on Lockout Tagoing. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

คุณจะต้องทราบขั้นตอนการล็อกก่อนที่จะก้าวเข้าไปในเครื่องจักร ลองดูวิดีโอล็อกเอ้าต์/แท็กเอ้าต์ของเราบน YouTube เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม

Icon of a magnifying glass on top of 2 icons - one of a tractor and one of 2 workers talking. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ได้รับการตรวจสอบแล้วหรือไม่ หากไม่แน่ใจ อย่าใช้งานและไปพูดคุยกับหัวหน้างานของคุณ

"Act" written on a green circle on a blue background.

ตอนนี้คุณพร้อมที่จะ ACT และเริ่มทำงานกับเครื่องจักรเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

เมื่อใช้งานเครื่องจักร ให้ปฏิบัติตามเคล็ดลับต่อไปนี้

Illustrations of safeguarding devices for farm machinery.

ห้ามถอดหรือยกเลิกอุปกรณ์ป้องกันหรือระบบควบคุมความปลอดภัย เช่น สวิตช์หยุดฉุกเฉินและอินเทอร์ล็อก

Icons showing the dangers of going around, over, under or through machine safeguarding.

ห้ามเดินอ้อม ข้าม เข้าไปอยู่ด้านล่าง หรือผ่านเข้าไปในอุปกรณ์ป้องกัน

Safety workers standing together

หากมีคำถามหรือพบเห็นสิ่งใดที่ไม่ปลอดภัย โปรดปรึกษาหัวหน้างานของคุณ หากคุณตื่นตัวและตระหนักรู้ คุณก็จะกลับบ้านอย่างปลอดภัยเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน

คุณยังสามารถรับชมวิดีโอเวอร์ชันของ การทำงานกับเครื่องจักรในฟาร์มอย่างปลอดภัย