Live Chat
Skip to main content

การทำงานกับบันไดและการทำงานบนที่สูง

A silhouette of an apple orchard with ladders.

การทำงานบนที่สูงน่าจะเป็นสิ่งที่คุณได้ทำในงานภาคเกษตรกรรม และบันไดคือวิธีที่เราจะขึ้นไปบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย

Icons showing the dangers of not using ladders safely.

แต่หากใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง บันไดก็อาจเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย และอาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บสาหัสหรือการเสียชีวิตได้

Images of "Stop", "Think", "Act" on a blue background

ดังนั้น ก่อนที่คุณจะทำกิจกรรมใดๆ ในฟาร์ม ให้ใช้โมเดล หยุด คิด ทำ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย

Illustration of a person with question marks around their head symbolizing confusion. "Stop" written on a on red circle sits in the top right corner.

ขั้นแรก STOP. ถามตัวเองว่าหากมีอะไรผิดพลาด การบาดเจ็บสาหัสจากการพลัดตกอาจส่งผลอย่างไรต่อคุณ

Illustration of a person with a broken arm on a blue background. "Stop" written on a on red circle sits in the top right corner.

คุณจะต้องหยุดพักการทำงานที่ฟาร์มไหม

คุณจะกลับมาทำงานได้อีกไหม

Illustration of a person with question marks on a blue background. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

ขั้นถัดไป THINK. ก่อนทำงานบนที่สูงหรือบนบันได ควรตรวจสอบดังต่อไปนี้ให้แน่ใจ

คุณเข้าใจวิธีการทำงานอย่างชัดเจน

Illustration of an apple orchard on a blue background. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณทำงาน

Illustration of a blocked off route around a ladder. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

คุณได้ปิดกั้นเส้นทางสัญจรรอบๆ บันได เพื่อไม่มีใครสามารถชนบันไดได้

Illustration of a step ladder with an arrow pointing up. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

คุณใช้บันไดถูกประเภทและมีความสูงที่เหมาะกับงาน

Illustration of a yellow harness. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

หากคุณสวมสายรัดตัวนิรภัย อย่าลืมตรวจสอบสายรัดก่อน

และสายเชือกนิรภัยมีความยาวที่ถูกต้องและเหมาะกับน้ำหนักตัวของคุณ

Silhouette of a person flexing with cartoon gears in his head. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

คุณมีความพร้อมที่จะทำงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ

และมีแผนฉุกเฉินในกรณีที่คุณพลัดตก

"Act" written on a green circle on a blue background.

ตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะ ACT:

เมื่อทำงานบนที่สูงหรือบนบันได ให้ปฏิบัติตามเคล็ดลับต่อไปนี้

Illustration of metal ladder. "Act" written on a green circle sits in the top right corner.r

ตรวจสอบว่าใช้บันไดที่เหมาะสม ห้ามใช้บันไดโลหะใกล้กับแผงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า!

Icon of worker climbing a ladder sits beide an icon with an X through it showing 2 workers on one ladder. "Act" written on a green circle sits in the top right corner.r

บันได 1 อันต่อ 1 คน ห้ามขึ้นใช้บันได 1 อัน ครั้งละมากกว่า 1 คน

Illustration of worker on a ladder making 3 points of contact. "Act" written on a green circle sits in the top right corner.r

ห้ามยืนหรือนั่งบน 2 ขั้นบนสุด

คุณมี 2 มือและ 2 เท้า ควรมีจุดสัมผัสกับบันไดครบ 3 จุดตลอดเวลา

Illustration of worker on a ladder. "Act" written on a green circle sits in the top right corner.r

รักษาลำตัวของคุณให้อยู่จุดกึ่งกลาง โดยสะดือหรือหัวเข็มขัดอยู่ภายในรางของบันได

Illustration of worker on a ladder. "Act" written on a green circle sits in the top right corner.r

ห้าม “เคลื่อนย้าย” บันไดขณะที่คุณยังอยู่บนนั้น แต่ให้ปีนลงมา แล้วเปลี่ยนตำแหน่งหากจำเป็น

Illustration of worker on a ladder beside an illustration of a safety instructor.

อาจจำเป็นต้องมีมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมเมื่อทำงานบนที่ความสูงเกิน 3 เมตร หรือหากคุณทำงานโดยใช้บันไดเสริม ในรัฐออนแทรีโอ คุณจะต้องได้รับการฝึกอบรมการทำงานบนที่สูงอย่างเป็นทางการ หากคุณทำงานบนที่สูงเกินกว่า 3 เมตร

Safety workers standing together

หากมีคำถามหรือพบเห็นสิ่งใดที่ไม่ปลอดภัย โปรดปรึกษาหัวหน้างานของคุณ หากคุณตื่นตัวและตระหนักรู้ คุณก็จะกลับบ้านอย่างปลอดภัยเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน

คุณยังสามารถรับชมวิดีโอเวอร์ชันของ การทำงานกับบันไดและการทำงานบนที่สูง