Live Chat
Skip to main content

Làm việc an toàn với máy kéo

A illustration of a person driving a tractor.

Một trong những mối đe dọa lớn nhất trong trang trại cũng là một trong những phương tiện được sử dụng phổ biến nhất của chúng ta.

Máy kéo là rất cần thiết và mạnh, nhưng nếu không được chăm sóc thích hợp và có các biện pháp đề phòng an toàn, chúng có thể gây nguy hiểm.

Images of "Stop", "Think", "Act" on a blue background

Do đó, trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong trang trại, hãy sử dụng mô hình Dừng Lại Suy Nghĩ Hành Động (Stop Think Act) để đảm bảo bạn sẽ được an toàn. 

Trước tiên, hãy DỪNG LẠI.

Trước khi vận hành máy kéo, hãy cân nhắc tất cả các tình huống có thể xảy ra.

Illustration of a green tractor on a blue background about to roll over. "Stop" written on a on red circle sits in the top right corner.

Máy kéo có thể bị lật không?

Illustration of a person with a broken arm on a blue background. "Stop" written on a on red circle sits in the top right corner..

Nó có thể va vào hoặc làm bị thương ai đó không? Tổn hại có thể xảy ra đối với tôi, người khác, hoặc tài sản là gì?

Illustration of a person with question marks on a blue background. "Stop" written on a red circle sits in the top right corner.

Bạn có biết phải làm gì trong trường hợp máy kéo bị lật? Hoặc nếu máy kéo của bạn bị lật mà không có Kết Cấu Bảo Vệ Phòng Lật (ROPS)?

Illustration of a person beside a tractor Power Take Off on a blue background. "Stop" written on a red circle sits in the top right corner.

Chuyện gì có thể xảy ra nếu tôi bị kẹt trong hệ thống Trục Trích Công Suất (PTO) đang mở?

Illustration of a worker in the foreground and a safety instructor in the background. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

Sau đó, hãy SUY NGHĨ: Trước khi bắt đầu làm việc với máy kéo, hãy đảm bảo rằng: Bạn hiểu rõ công việc, và đã được đào tạo đầy đủ để hoàn thành công việc.

Illustration of a green tractor. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

Máy kéo đã được nạp nhiên liệu, ở tình trạng hoạt động tốt, có đèn hoạt động tốt và sẵn sàng hoạt động.

Illustration of a person driving a green tractor. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

Và nó có một Kết Cấu Bảo Vệ Phòng Lật (ROPS) và đai an toàn.

Illustration of a tractor highlighting the hitchpins and sway chains. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

Máy kéo có chốt móc và xích neo chính xác.

Illustration of a tractor in the foreground with street signs in the background. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

Bạn nắm rõ các quy định về giao thông áp dụng cho máy kéo.

Illustration of a tractor with a Slow Moving Vehicle sign in the foreground. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

Bạn có biển báo 'Slow Moving Vehicle' (xe chạy chậm) nếu bạn đang đi trên đường.

Illustration of two workers in high vis vests talking. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

Bạn biết cách giao tiếp với người khá.

Silhouette of a person flexing with cartoon gears in his head. "Think" written on a yellow circle sits in the top right corner.

Bạn đã sẵn sàng về tinh thần và thể chất để làm việ.

Illustrations showing workers should step across a Power Take Off and that workers should walk around a tractor. "Act" written on a green circle sits in the top right corner.

Bây giờ, hãy HÀNH ĐỘNG. Trong khi vận hành máy kéo:

Không bao giờ bước qua Trục Trích Công Suất. Luôn đi vòng qua thiết bị và con người – không đi tắt!

Illustration of a person riding a blue tractor waving to another worker. "Act" written on a green circle sits in the top right corner.

Giao tiếp bằng mắt với người vận hành trước khi di chuyển vào đường di chuyển.

Illustration of a person wearing a high visibility vest. "Act" written on a green circle sits in the top right corner.

Và mặc quần áo dễ được nhìn thấy, để mọi người có thể nhìn thấy bạn.

An illustration of two workers on a tractor with a red X on top.  "Act" written on a green circle sits in the top right corner.

Không bao giờ được có nhiều hơn một người trên mỗi máy kéo – chỉ có tài xế.

Safety workers standing together

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hoặc thấy có bất kỳ điều gì không an toàn, hãy trao
đổi với cấp trên của bạn. Bằng cách luôn cảnh giác và để ý, bạn có thể về nhà an toàn vào cuối ngày.

Bạn cũng có thể xem phiên bản video của Làm việc an toàn với máy kéo.